Aplikat

Aplikat (applicateadalah koordinat-z dalam (x, y, z), sebagaimana x dan y menyatakan absis dan ordinat.