Bilangan Palindrom

Bilangan palindrom (palindromic numbers) adalah bilangan asli yang bila dibaca dari kiri ataupun kanan hasilnya tetap sama. Beberapa contoh bilangan palindrom antara lain: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 22, 33, …., 1001, …, 87978, dan seterusnya.