Bilangan Rasional

Bilangan Rasional (Rational Numbers) adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan a/b dengan a, b bilangan bulat dan b ≠ 0.