Diagonal Ruang

Diagonal ruang (space diagonal atau interior diagonal atau body diagonal) adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut yang berhadapan dalam suatu ruang. Pada gambar, ruas garis HB merupakan diagonal ruang kubus ABCD.EFGH.