Kekongruenan

Dalam geometri, dua objek geometri dikatakan kongruen (congruent) apabila sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut-sudut yang bersesuaian juga sama besar. Notasi kekongruenan menggunakan tanda simbol ≅. Misalkan segitiga ABC kongruen dengan segitiga DEF, maka dinotasikan ΔABC ≅ ΔDEF.