Kesebangunan

Dua objek geometri dikatakan sebangun (similar) apabila sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama dan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Notasi kesebangunan menggunakan tanda simbol ~ (tilde). Misalkan segitiga ABC sebangun dengan segitiga DEF, maka dinotasikan ΔABC ~ ΔDEF.