Logika Matematika

Logika Matematika adalah cabang matematika yang mengkaji secara mendalami mengenai hubungan dan kebenaran pernyataan dalam proses penarikan kesimpulan yang sah (valid).