Ordinat

Ordinat (ordinate) adalah jarak suatu titik ke sumbu X dihitung sepanjang garis yang sejajar dengan sumbu Y. Dalam koordinat (x, y), bilangan y disebut sebagai ordinat.