Tripel Pythagoras

Tripel Pythagoras (Pythagorean Triple) adalah tiga bilangan positif a, b, dan c sedemikian sehingga berlaku a+ b= c2. Jika (a, b, c) adalah tripel Pythagoras, maka (ka, kb, kc) juga adalah tripel Pythagoras untuk k bilangan asli.